HaeneS, betrouwbaar en deskundig

HAenES is een vastgoedontwikkelaar met als werkgebied Noord Nederland, met name Friesland, HAenES ontwikkelt en beheert projecten voor:

  • Wonen
  • Werken
  • Recreëren 

Wonen; hierbij gaat het vooral om kleinschalige woonprojecten waarbij herstucturering, herontwikkeling en inbreiding een belangrijke rol spelen.  projectgroottes van 6 tot 20 woningen. Maar ook grotere projecten zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van sportvelden in Grou, waarbij nieuwe accommodatie voor diverse takken van sport zijn aangelegd en de voormalige sportvelden worden bebouwd met ca. 100 woningen, behoort tot de mogelijkheden.

Werken; te denken aan combinatieontwikkelingen waarbij bijvoorbeeld een commerciele plint onder woonheden wordt ontwikkeld. Daarnaast zijn watersportgebonden (bedrijfs)ontwikkelingen een specialisme geworden door de vele ontwikkelingen op en aan het water.

Recreëren; bijvoorbeeld indirecte ontwikkelingen op dit gebied zoals de bouw van schiphuizen maar ook directe ontwikkelingen worden gedaan zoals recreatiepark Bultingerbrink te Elsloo, en waterwoningen bij Grou.